PChome股市APP 最即時、最專業的台股資訊下載APP 關閉通知

興櫃市場14:30委買前10名


時報-興櫃市場14:30委買前10名
股票名稱 委買張 委賣張 成交張 股價 漲跌
力積電 155 266 10182 49 -0.17
台睿 32 3 144 29.05 0.08
碩鑽材料 26 5 113 11.25 -0.16
通用 15 5 57 12.55 -0.08
尚化 15 8 345 4.35 0.02
驊陞 15 5 587 7.48 -0.01
華宇藥 15 5 228 15.05 -0.05
公信 15 5 107 17.35 0.03
相互 14 12 110 10.7 0.05
建德工業 14 5 35 24.1 0.07