PChome股市APP 最即時、最專業的台股資訊下載APP 關閉通知

仲博科技總經理 陳瑞興接任


仲博科技(3683)總經理陳瑞興接任,即日起生效。(編輯整理:龍彩霖)